Openingstijden:Donderdag en zaterdag 9:00 - 17:00E-mail:linda[@]psychologievandaag.comTelefoon0683775936

Kosten

Tarieven en vergoedingen

Hieronder vind je de behandeltarieven. Als je huisarts je verwezen heeft voor psychologische zorg (generalistische basis GGZ), krijgen volwassenen de behandeling in principe vergoed vanuit de basisverzekering. Ook zijn er mogelijkheden voor vergoeding vanuit de aanvullende verzekering. Voor jongeren gelden er andere regels. Ik raad je aan de informatie goed door te lezen en zo nodig navraag te doen bij je zorgverzekeraar of gemeente.Tarieven

Generalistische basis GGZ

Je huisarts kan je doorverwijzen voor zorg vanuit de generalistische basis GGZ als hij een DSM-classificatie heeft vastgesteld of deze vermoedt. In de gb-GGZ wordt gewerkt met zorgproducten. Tijdens de intake bepalen we of de classificatie juist is en wat de ernst van je klachten is. De ernst van de klachten bepaalt welk zorgproduct wordt toegewezen:

Kort € 450,00 Gemiddeld 300 minuten
Middel € 800,00 Gemiddeld 500 minuten
Intensief € 1.200,00 Gemiddeld 750 minuten
Overig* € 180,00 Gemiddeld 120 minuten

* Het product “overig” wordt bijvoorbeeld gedeclareerd als de verwijzing niet klopt of als we tijdens de intakefase besluiten geen traject te starten. De minuten in het zorgproduct bestaan zowel uit directe tijd (gesprekken en feedback op de behandelmodules) als indirecte tijd (voorbereidings- en uitwerktijd voor mij). Heb je je eigen risico nog niet opgebruikt, dan verrekent de zorgverzekeraar dat met je. Je ontvangt de totale rekening pas na afsluiting. Let op: als je de behandeling niet afmaakt, wordt toch het hele zorgproduct in rekening gebracht. Buiten de gb-GGZ werken we niet met zorgproducten, maar met losse consulten.

Psychosociale therapie of onverzekerde zorg

Los consult € 89,00 45 minuten direct, 15 minuten indirect, telefonisch of face to face
Half consult € 45,00 Feedback op behandelmodule (per keer) of kort telefonisch consult

Je ontvangt geen totaalfactuur aan het einde, maar losse facturen na afloop van de afspraken. Heb je een aanvullende verzekering, dan kun je de rekeningen indienen.

No show

Je dient afspraken minimaal 24 uur van tevoren af te zeggen. Let op: dit geldt ook voor telefonische consulten en voor afspraken die we maken om feedback te geven binnen je behandelmodule. Deze tijd is immers voor jou gereserveerd. Heb je te laat afgezegd, heb je niet aan je module gewerkt, neem je de telefoon niet op of kom je niet op de praktijk, dan is er sprake van een no show. Hiervoor breng ik de volgende kosten in rekening:

No show los consult € 49,00
No show half consult € 25,00

Deze afspraken kun je niet declareren bij je zorgverzekeraar. Je ontvangt hiervoor een losse factuur.

Vergoedingen volwassenen

Als je huisarts  een vermoeden heeft van een stoornis, oftewel een DSM-classificatie, wordt de zorg meestal vergoed vanuit de basisverzekering. De stoornis moet dan wel in de verwijsbrief vermeld staan. Hou rekening met het wettelijk verplichte eigen risico. Ik heb ervoor gekozen om geen contracten af te sluiten met zorgverzekeraars. Dat geeft mij meer vrijheid om binnen mijn praktijk te werken zoals ik dat verantwoord vind. Niet alle zorgverzekeraars vergoeden zorg van aanbieders zonder contract voor 100%; de verzekerde betaalt dan een deel zelf. Omdat ik vind dat alle mensen recht hebben op vrije keuze in de zorg, heb ik echter besloten dit deel niet bij mijn cliënten in rekening te brengen. Afgezien van het eigen risico hoef je dus niets zelf te betalen. Let verder op: aantal stoornissen is door de zorgverzekeraars uitgesloten van vergoeding. Is er sprake van lichtere problematiek of van een niet-vergoede stoornis? Dan kan de behandeling soms wel geheel of gedeeltelijk worden vergoed vanuit de aanvullende verzekering (als psychosociale therapie, in de polis valt dit meestal onder complementaire of alternatieve zorg). Voor expats die niet in Nederland zijn verzekerd wordt online therapie steeds vaker vergoed vanuit internationale zorg-, reis- en expat verzekeringen. Je kunt dit opzoeken in je polis. In beide gevallen stuur ik de facturen aan jou. Je kunt ze zelf indienen bij je zorgverzekeraar, maar blijft verantwoordelijk voor de betaling. Je kunt de therapie uiteraard ook zelf betalen

Vergoedingen jongeren

Psychologische zorg aan kinderen en jongeren valt niet onder de zorgverzekering, maar loopt via de gemeentes. Omdat ik landelijk werk, heb ik geen losse contracten met gemeentes. Er zijn drie mogelijkheden voor jongeren om voor vergoeding in aanmerking te komen:

  • vraag de gemeente (meestal het Centrum voor Jeugd en Gezin) om een beschikking voor behandeling bij Praktijk Vandaag. De gemeente zal een voorkeur hebben voor een behandelaar binnen de eigen gemeente waarmee een contract is afgesloten. Leg uit waarom je juist van de zorg van Praktijk Vandaag gebruik wil maken. Is er binnen jouw gemeente een andere passende behandelaar? Dan kun je mogelijk geen beschikking krijgen voor Praktijk Vandaag.
  • heb je al een diagnose? Dan is het soms mogelijk de zorg vanuit een persoonsgebonden budget (PGB) te betalen.
  • heeft je zorgverzekering een aanvullend pakket? Dan kan de behandeling soms geheel of gedeeltelijk van daaruit worden vergoed (als psychosociale therapie, in de polis valt dit meestal onder complementaire of alternatieve zorg). Je ouders kunnen dit voor je uitzoeken.

Ben je tussen de 12 en 15 jaar? Dan stuur ik je factuur aan je ouders. Vanaf 16 jaar ben je zelf verantwoordelijk voor de factuur. Jij of je ouders kunnen de therapie ook zelf betalen.

Belangrijke informatie

Navraag doen bij je zorgverzekeraar is altijd een goed idee. Hou daarbij de volgende gegevens bij de hand:

  • wil je bij Praktijk Vandaag een behandeling volgen voor een stoornis die in aanmerking komt voor vergoeding vanuit de basisverzekering? Vraag naar de vergoeding voor generalistische basis GGZ, geleverd door een BIG-geregistreerde GZ-psycholoog (AGB-code 94061126).
  • wil je bij Praktijk Vandaag een behandeling volgen voor lichtere problematiek of voor een stoornis die niet vergoed wordt vanuit de basisverzekering? Dit valt onder psychosociale therapie, geleverd door een BIG-geregistreerde GZ-psycholoog met aanvullend een NVPA- en RCBZ-lidmaatschap.