Openingstijden:Donderdag en zaterdag 9:00 - 17:00E-mail:linda[@]psychologievandaag.comTelefoon0683775936

Klachtenregeling

Wat als je niet tevreden bent?

Het kan gebeuren dat je ergens niet tevreden over bent of een klacht hebt. Ik wil je vragen om je klacht in eerste instantie met mij te bespreken – wellicht komen we tot een oplossing. Ook voor mij is het fijn om te weten wat er mis gaat. Komen we er niet uit, dan kun je je klacht elders indienen. Waar je dit doet, hangt af van het type behandeling dat je volgt (zie je behandelplan).


Voor trajecten binnen de generalistische basis GGZ: u kunt terecht bij een klachtenfunctionaris van Klacht en Company: LVVP@klachtencompany.nl, 088 2341606. Vermeld erbij dat ik lid ben van de LVVP. Indien Psychologie Vandaag of de klachtenfunctionaris niet binnen 6 weken reageert of als de klacht op die manier niet opgelost kan worden, kun je de klacht indienen bij de onafhankelijke Geschillencommissie Vrijgevestigde GGZ Praktijken: 070-310 5380. Hieronder lees je het volledige klachtenreglement.

Klachtenregeling GB-GGZ


Voor trajecten die vallen onder psychosociale therapie kun je contact opnemen met beroepsvereniging de NVPA: 0413-330680, info@nvpa.org. De beroepsvereniging bespreekt de ontstane situatie met je door en geeft aan welke mogelijkheden er zijn. Dit gesprek is vertrouwelijk. Alleen met jouw toestemming wordt je klacht doorgestuurd naar de coördinator van een poule van onafhankelijke klachtenfunctionarissen. Dat zijn allen professionals met wie je je klacht kunt bespreken en van wie je een advies krijgt wat te doen met je klacht. Je klacht schriftelijk indienen kan ook via het klachtenformulier Je kunt dat invullen, printen en opsturen aan het secretariaat van het NVPA, postbus 351, 5400 AJ Uden. De volledige klachtenregeling van de NVPA staat hieronder

Klachtenregeling psychosociale therapie

Klachtenformulier NVPA