Openingstijden:Donderdag en zaterdag 9:00 - 17:00E-mail:linda[@]psychologievandaag.comTelefoon0683775936

Aanmeldingsklachten

Met welke klachten kun je terecht?

Praktijk Vandaag is een eerstelijnspraktijk en biedt generalistische basis GGZ-zorg en psychosociale therapie. Dat betekent dat je met veel verschillende soorten klachten en hulpvragen terecht kunt. Bijvoorbeeld wanneer je een moeilijke periode in je leven doormaakt, geen grip krijgt op je gedachten en gevoelens of wil leren omgaan een eerder gestelde diagnose, zoals ADHD of autisme. Bij complexe of ernstige problemen ben je beter op je plek in de tweede lijn (gespecialiseerde GGZ).


Klachten waarmee je terecht kunt voor online behandeling:

– depressie, somberheid, lusteloosheid
– angst, paniekaanvallen, sociale angst, gegeneraliseerde angst, dwang
– overbelasting, burn-out
– onverklaarde lichamelijke klachten
– omgaan met ADHD
– omgaan met autisme
– agressieproblemen
– alcohol- of middelenafhankelijkheid
– werk- en studieproblemen
– verwerken van ingrijpende gebeurtenissen
– negatief zelfbeeld, onvoldoende assertiviteit, moeite met omgaan met andere mensen
– problemen rondom identiteit, levensfase, zingeving

Verder zijn er een aantal bevorderende en belemmerende factoren (succes- en faalfactoren) voor online therapie.

Succesfactoren


Om profijt te hebben van online therapie, moeten er een aantal randvoorwaarden aanwezig zijn. Zo heb je bijvoorbeeld voldoende computervaardigheden nodig. Praktijk Vandaag is een eerstelijnspraktijk; met complexe of ernstige problematiek kun je beter aanmelden bij de gespecialiseerde GGZ. Online therapie is verder niet geschikt bij:

  • crisissituaties
  • automutilatie en su├»cidegedachten
  • trauma of PTSS (Interapy biedt hier wel online behandeling voor)
  • eetproblematiek (99grams biedt hier wel online behandeling voor)
  • geen vaste woon- of verblijfplaats
Randvoorwaarden