Openingstijden:Donderdag en zaterdag 9:00 - 17:00E-mail:linda[@]psychologievandaag.comTelefoon0683775936

Online therapie geschikt voor senioren

October 13, 2018 by admin0
onlinetherapie10-1200x800.jpg

Online therapie is niet alleen geschikt voor jonge mensen die al een aanzienlijk deel van hun leven op internet zitten. Uit promotie-onderzoek van Viola Spek (2007) blijkt dat het ook goed werkt bij vijftig-plussers met depressieve klachten.

Onderzoek: een onderbehandelde groep

Veel ouderen kampen met depressieve klachten – ongeveer 8 tot 16%. Slechts 20% van die groep zoekt ook daadwerkelijk behandeling. Dat is jammer, want ook lichte klachten kunnen een groot effect hebben op iemands leven, bijvoorbeeld op de gezondheid en hoe iemand functioneert. Behandeling is erg belangrijk, voordat de depressieve klachten erger worden. Spek analyseerde de effectiviteit van online interventies voor deze doelgroep en kwam tot positieve resultaten.

Uitkomsten: goed resultaat

Het onderzoek 7oonde aan dat er veel verschil was in effectiviteit: sommige interventies zorgden voor een flinke vermindering in klachten, maar andere hadden geen merkbaar effect. Een belangrijke factor was de betrokkenheid van een therapeut. De resultaten wezen er tevens op dat een goede online behandeling even effectief kan zijn als een face-to-face groepsbehandeling. De vermindering in klachten hield een jaar later nog steeds stand.

Het bleek verder goed te werken om via internet te screenen op depressieve klachten via de Edinburgh Depression Scale.

Conclusie: meer inzetten!

De onderzoeker adviseert dan ook om internetbehandeling in te zetten in de GGZ en ziet het als een mooie kans om capaciteitsproblemen op te lossen (te weinig therapeuten, lange wachtlijsten). Op die manier hoeven ouderen niet met depressieve klachten te blijven zitten.

Bron:

Spek, V. (2007). Internet-based cognitive behavior therapy for subthreshold depression in people over 50 years old. Proefschrift Universiteit van Tilburg, uitgegeven in eigen beheer.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *