Openingstijden:Donderdag en zaterdag 9:00 - 17:00E-mail:linda[@]psychologievandaag.comTelefoon0683775936

Online therapie bij verschillende persoonlijkheidstypes

October 13, 2018 by admin0
onlinetherapie11-1200x963.jpg

De effectiviteit van online therapie wordt steeds beter onderzocht, en de meeste resultaten zijn positief. Als een interventie ineens veel steun krijgt vanuit wetenschappelijk onderzoek, is het altijd verstandig om goed op te letten. Het kan dan ineens lijken alsof het een fantastische oplossing is voor iedereen, maar dat bestaat niet. Het is daarom goed om te weten bij welk soort mensen een therapievorm goed werkt.

Algemeen

Eerder besprak ik al dat er een aantal randvoorwaarden zijn voor online therapie: je moet over basale digitale vaardigheden beschikken en je therapeut moet beoordelen of je situatie stabiel genoeg is om zo op afstand te werken. Verder zijn er een aantal succes- en faalfactoren. Het helpt bijvoorbeeld als je je goed schriftelijk uit kunt drukken en als je goed zelfstandig kunt werken. Over persoonlijkheidsfactoren die mogelijk een rol spelen, is echter nog niet veel onderzoek gedaan. Het onderzoek van Spek (2007) is op dat gebied een interessante.

Onderzoek: persoonlijkheidskenmerken

Spek deed promotie-onderzoek naar online cognitieve gedragstherapie bij ouderen met depressieve klachten. Zij bekeek onder andere een aantal persoonlijkheidskenmerken die voorspelden of iemand baat zou hebben bij de online therapie. De vijf belangrijkste persoonlijkheidsdimensies zijn:

  • extraversie (tegenover introversie)
  • anderen helpen, altruïsme (tegenover eigenbelang)
  • zorgvuldigheid (tegenover onzorgvuldigheid)
  • emotionele stabiliteit (tegenover instabiliteit of neuroticisme)
  • openheid voor nieuwe ervaringen en invalshoeken (tegenover geslotenheid of koppigheid)

Uit het onderzoek kwam dat mensen die hoger scoorden op neuroticisme, oftewel die emotioneel minder stabiel waren, minder baat hadden bij de online behandeling. Voor deze groep geldt overigens over het algemeen dat ze minder verbetering laten zien in een behandeling, van welke soort dan ook.

Een interessantere uitkomst is dat mensen die hoog scoorden op altruïsme, oftewel die graag anderen helpen, beter in een groep behandeld konden worden dan via internet. Ze voelden zich waarschijnlijk meer op hun gemak in de groep en ervoeren meer steun van hun groepsgenoten.

Overig

Uit deze studie kwam ook naar voren dat mensen met een lager opleidingsniveau vaker stopten met de behandeling. De onderzoeker vermoedt dat dat komt doordat deze groep minder computer- en internetvaardigheden heeft.  Tot slot leek het voor de mannen gemakkelijker om de online behandeling vol te houden dan voor vrouwen: slechts 7% stopte, tegenover 31% van de vrouwen. Meestal breken mannen juist eerder een behandeling af dan vrouwen.

Bron:

Spek, V. (2007). Internet-based cognitive behavior therapy for subthreshold depression in people over 50 years old. Proefschrift Universiteit van Tilburg, uitgegeven in eigen beheer.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *