Openingstijden:Donderdag en zaterdag 9:00 - 17:00E-mail:linda[@]psychologievandaag.comTelefoon0683775936

Succes- en faalfactoren voor online therapie

September 29, 2018 by admin0
onlinetherapie8-1200x960.jpg

Online therapie is een behandelvorm met een hoop mogelijkheden, maar hij is niet voor iedereen geschikt. De vakgroep Centre for eHealth and welbeing research van de Universiteit Twente heeft gelukkig al wel veel succes- en faalfactoren uitgepuzzeld voor ‘blended care’. Blended betekent dat je in ieder geval een deel van de behandeling online volgt. In het instrument ‘fit for blended care’ vatte de universiteit zijn bevindingen samen. Eerder besprak ik de randvoorwaarden voor online therapie. Hieronder vind je andere factoren die het slagen van een online behandeling beïnvloeden.

Mogelijke belemmerende factoren

 1. Heb je voldoende vaardigheden om gevoelens schriftelijk uit te drukken?
 2. Heb je er vertrouwen in dat een online behandeling je kan helpen met je klachten?
 3. Ben je gemotiveerd om een online behandeling te doen?
 4. Heb je, naast de problemen die al zijn besproken en waarvoor een behandelplan is opgesteld, nog andere klachten die nog niet besproken zijn? Denk aan problemen met concentratie, planning of vergeetachtigheid. Dus bijkomende problemen, naast de diagnose of het behandeldoel, die verstorend kunnen werken omdat het programma hier niet specifiek rekening mee houdt.
 5. zijn er psychosociale problemen die de online behandeling negatief kunnen beïnvloeden of verstoren? Denk bijvoorbeeld aan relatieproblemen, problemen in het gezin, financiële problemen enzovoort.
 6. zijn er verder nog kenmerken/dingen die de communicatie en de online behandeling zouden kunnen verstoren? Denk aan comorbiditeit die nog niet aan bod is gekomen in eerdere onderdelen

Bespreek cognitieve problemen (vergeetachtigheid, concentratieproblemen) van tevoren goed. Vergeetachtigheid kan resulteren in bijvoorbeeld vergeten in te loggen of opdrachten te maken. Mogelijk kunnen er extra alerts (herinneringen) worden ingezet? Of zou een familielid/partner hierbij kunnen steunen? Ook het afspreken van vaste tijdstippen waarop online aan de behandeling gewerkt wordt kan helpen bij vergeetachtigheid.

Bij concentratieproblemen (gemakkelijk en vaak afdwalen) kan online behandelen soms juist goed werken wanneer het online programma een duidelijke vaste structuur heeft die gevolgd kan worden. Mogelijk kunnen sessies worden opgeknipt in kleinere onderdelen om zo minder lang aan een stuk geconcentreerd te hoeven werken. Maak hier goede afspraak over met je behandelaar.

Bij onvoldoende motivatie of vertrouwen is het goed om zo precies mogelijk na te vragen wat een online behandeling inhoudt en wat er van je verwacht wordt. Op die manier kun je beter kiezen.

Mogelijke bevorderende factoren

 1. Is er sprake van een goede werkrelatie, of verwachten jullie (behandelaar en cliënt) dat er een goede werkrelatie met de behandelaar kan ontstaan? Hierbij is het belangrijk dat je (de cliënt) je eigen aandeel in de therapie herkent en weet wat er van je verwacht wordt.
 2. heb je een voorkeur voor online therapie vanwege praktische redenen, zoals een drukke baan, een lange reistijd of minder reiskosten? Dit kan een goede motivatie zijn om de behandeling te (blijven) volgen.
 3. heb je een voorkeur voor online behandeling vanwege angst, veiligheid of stigma? Sommige cliënten willen bijvoorbeeld niet dat anderen weten dat zij bij een GGZ instelling onder behandeling zijn i.v.m. stigmatisering. Een gebouw van de GGZ instelling binnen lopen, of vrij vragen aan de werkgever om naar behandeling te gaan, kan voor hen moeilijk zijn. Ook kan angst om buitenshuis te zijn, of met het OV te gaan, een drempel vormen om een reguliere (face-to-face) behandeling te krijgen. Een online behandeling volgen kan dan uitkomst zijn door de drempel naar behandeling te verlagen.
 4. denk je dat je je online (op afstand) net zo open, of zelfs nog opener, zal opstellen als in het persoonlijke contact? Bedenk bijvoorbeeld eens voor jezelf:
 • heb je weleens een dagboek bijgehouden?
 • hou je van schrijven?
 • ben je verlegen in het persoonlijke contact?
 • gebruik je graag sociale media om emoties of gedachten met anderen te delen?

5. ben je gedisciplineerd en zorgvuldig? Bijvoorbeeld: kom je afspraken goed na?

6. Zijn er personen in je directe omgeving (partner, familieleden, vrienden, buren) die je kunnen steunen en aanmoedigen in de online behandeling?

Let op: Een voordeel van een online behandeling is de mogelijkheid om laagdrempelig met elkaar in contact te zijn: je kan op elk moment berichten naar de behandelaar sturen en vice versa. Deze laagdrempeligheid kan het verleidelijk maken om (emotionele) problemen vaak en uitgebreid te uiten. Bespreek samen op welke wijze je omgaat met deze manier van op afstand communiceren. Bijvoorbeeld door duidelijk af te spreken hoe vaak, lang, en wanneer er wel of niet door de behandelaar gereageerd wordt. Of welke onderwerpen of problemen zich beter lenen voor een telefonisch of face-to-face consult. Het niet nakomen van dergelijke afspraken kan een reden zijn de blended behandeling stop te zetten.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *